หน่วยที่ 9

              ระบบรองรับน้ำหนัก

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

ระบบรองรับน้ำหนัก (Suspension System)
ระบบรองรับน้ำหนักในรถจักรยานยนต์เป็นระบบกันสะเทือนที่จะช่วยให้เกิดความนุ่มนวลสะดวกสบายและการทรงตัวที่ดีในขณะขับขี่ เพื่อความนิ่มนวลและการทรงตัวของรถในขณะขับขี่ดีขึ้น
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ
1. ระบบกันสะเทือนหน้า ทำให้เกิดความนุ่มนวลแล้ว ยังมีผลต่อระบบการบังคับเลี้ยวและการทรงตัวอีกด้วย ซึ่งที่นิยมใช้ในรถจักรยานยนต์มีอยู่ 2 แบบคือ
1. แบบขาไก่ (Bottom Link Fork Type)
2. แบบเทเลสโคปิก (Telescopic Type)
แบบเทเลโคปิก (Telescopic Type) สามารถรับแรงกระแทกได้สูงกว่าแบบขาไก่ มีความแข็งแรงทนทาน และนอกจากนั้นยังสามารถออกแบบให้มีช่วงชัก (ช่วงยุบตัว) ในการทำงานได้ยาวกว่า และระยะเทรลคงที่ตลอดเวลาจึงเหมาะสมกับรถประเภทสปอร์ต หรือรถประเภทวิบาก
แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
1. แบบสปริงอยู่ด้านนอก (สปริงอยู่บนกระบอกโช้กตัวใน)
2. แบบสปริงอยู่ด้านใน (สปริงอยู่ในกระบอกโช้กตัวใน)
ส่วนประกอบของแบบเทเลสโคปิก
1. ปลอกนอก (Out Tube)
2. แกนโช้ก (Inner Tube)
3. ลูกสูบ (Piston)
4. สปริง (Spring)
5. ซีลกันรั่ว (Seal)
6. ยางกันฝุ่น (Dust Seal)
2. ระบบกันสะเทือนหลัง ทำหน้าที่ ยึดล้อหลังและดูดกลืนหรือลดลงกระแทกที่มากระทำต่อล้อหลังและโครงรถ เพื่อทำให้เกิดความสบายแก่ผู้ขับขี่ ที่ใช้กันมากในปัจจุบันโช้กอัพหลังแบบคู่ร่วมตะเกียบหลัง (Swing Arm) และแบบโช้กอัพแบบเดี่ยว
แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. แบบแขนกระดก (Swing Arm Type)
2. แบบกระดกทั้งชุด (Unit Swing Type)
โช้กอัพหลัง (Rear Shock Absorber)
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความนุ่มนวล ความสบายแก่ผู้ขับขี่ออกเป็น
1. โช้กอัพหลังแบบคู่
2. โช้กอัพหลังแบบเดี่ยว
โช้กอัพ (Shock Absorber)
หน้าที่ รับแรงกระแทกจากพื้นถนนสู่โครงรถและช่วยป้องกันแรงที่จะกระทำโดยตรงสู่ตัวถังรถอีกด้วย และทำให้การทรงตังของรถในขณะเบรกได้ดีด้วย
ส่วนประกอบของโช้กอัพหลัง
ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญหลัก คือ
1. สปริงขด
2. ลูกสูบ
3. ก้านสูบ
4. ลิ้น
5. ยางกันกระแทก
6. ซีลกันน้ำมัน
7. น้ำมัน
ชนิดของโช้กอัพ
โช้กอัพที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ นิยมใช้อยู่ 2 แบบ คือ
1. แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิก (Hydraulic Shock Absorber)
2. แบบมีห้องบรรจุแก๊ส (Gas Filled Cell in Shock Absorber) หรือเรียกว่า “โช้กอัพแก๊ส” (Gas Shock Absorber)
แบบใช้น้ำมันไฮดรอลิก
แบ่งตามการทำงานออกเป็น 2 แบบ คือ
1. แบบทำงานโดยตรงหรือทำงานทางเดียว (Direct-Acting or Single Acting Shock Absorber) แบบนี้ไม่มีลิ้นอัด (Compression Valve)
2. แบบทำงาน 2 ทาง (Double Acting)
โช้กอัพแก๊ส (Gas Absorber)

แบบฝึกหัดหลังเรียน