หน่วยที่ 7

              หัวเทียน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

หัวเทียน (Spark Plugs)
หัวเทียนเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหัวเทียนจะทำหน้าที่จุดส่วนผสม (Mixture) ที่จัดอยู่ในกระบอกสูบให้เกิดการเผาไหม้โดยการจุดประกายไฟที่ช่องว่างของเขี้ยวหัวเทียน
คุณสมบัติของหัวเทียน หัวเทียนที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. จะต้องทนอุณหภูมิได้สูงถึง 2,500 องศาเซลเชียล
2. จะต้องทนรับแรงดันได้สูงถึง 50 Kg
3. ต้องสามารถรับแรงดันสภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของอุณหภูมิและความดัน
4. ต้องทนทานต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูง ๆ ได้
5. ต้องทนต่อการสะเทือนจากชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
6. ต้องทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีจากแก๊สที่เผาไหม้
7. การจุดประกายไฟต้องแน่นอนในทุกสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์
8. ป้องกันการรั่วไหลภายใต้ความกดดันสูงได้
9. ให้ค่าความร้อนถูกต้อง
10. มีอายุการทำงานที่ยาวนาน
โครงสร้างของหัวเทียน
1. ขั้วต่อสายไฟฟ้าแรงสูง (Terminal)
2. รอยหยัก (Corrugation)
3. เปลือกโลหะ-หัวหกเหลี่ยม (Metal Shell-Hexagon)
4. ปะเก็น (Gasket)
5. เกลียว (Thread)
6. ขั้วแกนกลาง (Center Electrode)
7. ขั้วดิน (Ground Electrode)
8. กระเบื้องฉนวน (Insulator-Top Portion)
9. ผงแป้งกันรั่ว (Sealing Powder)
10. แกนทองแดง (Coppercore)
11. แหวนเหล็ก (ปะเก็น) (Inner Gasket)
12. เขี้ยวหัวเทียน (Spark Gap)
ประเภทของหัวเทียน
หัวเทียนที่สร้างขึ้นมาในปัจจุบันมีเกณฑ์หรือขีดค่าความร้อนต่าง ๆ กัน จึงแบ่งประเภทของหัวเทียนออกได้ดังนี้
1. หัวเทียนร้อน
2. หัวเทียนมาตรฐาน (ธรรมดา)
3. หัวเทียนเย็น
การเลือกหัวเทียนที่ถูกต้อง
1. ต้องใช้ช่วงความร้อน (เบอร์) ให้ถูกต้อง ซึ่งจะสังเกตได้จากสีของเขี้ยวหัวเทียน
2. ต้องเลือกขนาดเกลียวให้มีความยาวถูกต้องกับฝาสูบ
การสังเกตลักษณะและสีของหัวเทียน
1. เขี้ยวหัวเทียนแห้งโดยตลอด แสดงว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เป็นปกติ
2. เขี้ยวหัวเทียนมีสีดำแห้ง แสดงว่าส่วนผสมหนาไปควรจะปรับคาร์บูเรเตอร์ใหม่หรือควรตรวจการทำงานของเช็คหรือหม้อกรองอากาศ
3. เขี้ยวหัวเทียนเปียกด้วยน้ำมันเครื่อง หมายความว่าลูกสูบ, แหวนสูบ หรือ อื่น ๆสึกหรอมาก ต้องการซ่อมใหม่หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้หัวเทียนให้ร้อนขึ้น
4. เขี้ยวหัวเทียนมีลักษณะไหม้และกร่อน แสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิสูงเกินไป เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์อาจแก้ปัญหาได้โดยเปลี่ยนหัวเทียนให้เย็นลง เช่นจาก BP 6 ES เป็น BP 7 ES
5. มีผงสีขาวจับอยู่ที่เขี้ยวหัวเทียน แสดงว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของตะกั่ว อาจแก้ปัญหาได้โดยเปลี่ยนหัวเทียนให้เทียนให้ร้อนขึ้น
ข้อขัดข้องของหัวเทียน มีสาเหตุใหญ่ ๆเนื่องมาจาก
1. การสึกของเขี้ยวหัวเทียน
2. ฉนวนที่หุ้มแตก
3. มีเขม่าและน้ำมันเครื่องจับที่เขี้ยวหัวเทียนมากเกินไป
4. หัวเทียนหมดอายุ ซึ่งในรถจักรยานยนต์จะมีอายุ การใช้งานประมาณ 3,000-5,000 กิโลเมตร
ผลเสียถ้าหากยังใช้หัวเทียนที่หมดอายุแล้วจะทำให้
- สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
- ทำให้ระบบจ่ายไฟทำงานหนัก
- เพิ่มปัญหามลพิษ เพราะการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

แบบฝึกหัดหลังเรียน