แบบฝึกหัดบทที่ 7

1. หัวเทียนจะต้องทนอุณหภูมิได้สูงถึงกี่องศาเซลเชียล

2. หัวเทียนจะต้องทนรับแรงดันได้สูงถึงกี่กิโลกรัม

3. หัวเทียนมีอายุ การใช้งานประมาณกี่กิโลเมตร

4. เขี้ยวหัวเทียนแห้งโดยตลอด แสดงว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เป็น

5. หัวเทียนมีกี่ประเภท

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: