หน่วยที่ 1

                  เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อม บริการรถจักรยานยนต์

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

มีใช้กันอยู่ 2 ประเภท คือ
1. เครื่องมือช่างทั่วไป เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ซ่อมทั่ว ๆ ไป ได้แก่
1.1 ประแจ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอต (Nut) หรือโบลท์ (Bolt) เช่น
1.1.1 ประแจปากตาย
1.1.2 ประแจแหวนหรือประแจออฟเซ็ท
1.1.3 ประแจรวม
1.1.4 ประแจกระบอก
1.2 ไขขวง ใช้ขันหรือคลายสกรู เช่น
1.2.1 ไขควงแบน
1.2.2 ไขขวงแฉก
1.3 คีม เช่น
1.3.1 คีมปากแหลม
1.3.2 คีมปากเลื่อน
1.3.3 คีมตัดสายไฟ
1.3.4 คีมถ่างแหวน
1.3.5 คีมนิปเปอร์
1.3.6 คีมล็อก
1.4 ค้อน เช่น
1.4.1 ค้อนหัวกลม
1.4.2 ค้อนพลาสติก
1.4.3 ค้อนยาง
1.4.4 ค้อนทองเหลือง หรือทองแดง
1.4.5 ค้อนไม้
1.4.6 ค้อนทดสอบ
2. เครื่องมือพิเศษ (Special Tools) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับงานเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและป้องกันการชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน อาทีเช่น
2.1 เครื่องมือดูดล็อกแม่เหล็ก (Magneto Puller) หน้าที่ใช้สำหรับดูดล้อแม่เหล็กออกจากปลายเพลาข้อเหวี่ยง
2.2 เครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก (Flywheel Holder) เครื่องมือจับล้อแม่เหล็กแบบใช้ความฝืด (Flwheel Holeder Friction Type) มีหน้าที่ใช้สำหรับจับล้อแม่เหล็กให้อยู่กับที่ เพื่อทำการขันหรือคลายนอตยึดล้อแม่เหล็ก
2.3 เครื่องมือจับคลัตซ์ (Clutch Holder) มีหน้าที่ ใช้สำหรับจับร่องของดุมคลัตซ์ เพื่อทำการขันหรือคลายนอตยึดดุมคลัตซ์
2.4 ชุดถอดสลักสูกสูบ (Piston Pin Puller) มีหน้าที่ใช้สำหรับดูดสลักลูกสูบออกจากสูกสูบ เพื่อแยกลูกสูบออกจากก้านสูบ
2.5 เครื่องมือตัดโซ่ (Chain Cutter) มีหน้าใช้สำหรับตัดข้อโซ่
2.6 มัลติมิเตอร์ (Mulltimeter) มีหน้าที่ใช้สำหรับตรวจสอบ และวัดหาค่าทางไฟฟ้าต่าง ๆ
2.7 เครื่องมือแยกแคร้งค์ (Crank Case Splitting Tool Assy) มีหน้าที่ใช้สำหรับแยกแคร้งค์เครื่องยนต์ออกจากกัน
2.8 เครื่องมือถอดสปริงวาล์ว (Valve Spring Compression Assy) ใช้สำหรับถอด/ประกอบสปริงวาล์วเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
2.9 ไดอัลเกจ (Dial Gauge) มีหน้าที่ใช้สำหรับตรวจวัดค่าความโก่งงอของเพลาหรือชิ้นงานที่ต้องการความละเอียด
2.10 เครื่งมือถอดซีล (Oil Seal Remover) ใช้สำหรับถอดซีลน้ำมัน เช่น ซีลโช้กอัพ เป็นต้น
2.11 ชุดตอกลูกปืน และซีลน้ำมัน (Bearing and Seal Installing Tool) ใช้สำหรับประกอบลูกปืน หรือซีลน้ำมัน
2.12 เครื่องมือถอดประกอบโช้กอัพหน้า (Front Fork Assembling Tool) ใช้สำหรับจับนอตลูกสูบโช้กอัพในตัว
2.13 เครื่องมือล็อกก้านสูบ (Con-rod Stopper) ใช้สำหรับล็อกก้านสูบไม่ให้เคลื่อนที่เพื่อทำการขันนอตยึดจานไฟ, ชุดคลัตซ์
2.14 ไทมิ่งไลท์ (Timing Light) ใช้สำหรับตรวจจับวสัญญาณจังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์

แบบฝึกหัดหลังเรียน