แบบฝึกหัดบทที่ 1

 

1. ที่ใช้ในการซ่อม บริการรถจักรยานยนต์ มีใช้กันอยู่กี่ประเภท
2
3
4
5

2. เครื่องมือที่ใช้สำหรับดูดล้อแม่เหล็กออกจากปลายเพลาข้อเหวี่ยงคือ
เครื่องมือดูดล็อกแม่เหล็ก
เครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก
เครื่องมือจับคลัตซ์
ชุดถอดสลักสูกสูบ

3. เครื่องมือที่ใช้สำหรับจับล้อแม่เหล็กให้อยู่กับที่ เพื่อทำการขันหรือคลายนอตยึดล้อแม่เหล็ก
เครื่องมือดูดล็อกแม่เหล็ก
เครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก
เครื่องมือจับคลัตซ์
ชุดถอดสลักสูกสูบ

4. เครื่องมือที่ใช้สำหรับจับร่องของดุมคลัตซ์ เพื่อทำการขันหรือคลายนอตยึดดุมคลัตซ์
เครื่องมือดูดล็อกแม่เหล็ก
เครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก
เครื่องมือจับคลัตซ์
ชุดถอดสลักสูกสูบ

5. เครื่องมือที่ใช้สำหรับดูดสลักลูกสูบออกจากลูกสูบ เพื่อแยกลูกสูบออกจากก้านสูบ
เครื่องมือดูดล็อกแม่เหล็ก
เครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก
เครื่องมือจับคลัตซ์
ชุดถอดสลักสูกสูบ

6. เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดข้อโซ่
เครื่องมือตัดโซ่
มัลติมิเตอร์
เครื่องมือแยกแคร้งค์
เครื่องมือถอดสปริงวาล์ว

7. ใช้สำหรับตรวจสอบ และวัดหาค่าทางไฟฟ้าต่าง ๆ
เครื่องมือตัดโซ่
มัลติมิเตอร์
เครื่องมือแยกแคร้งค์
เครื่องมือถอดสปริงวาล์ว

8. เครื่องมือที่ใช้สำหรับแยกแคร้งค์เครื่องยนต์ออกจากกัน
เครื่องมือตัดโซ่
มัลติมิเตอร์
เครื่องมือแยกแคร้งค์
เครื่องมือถอดสปริงวาล์ว

9. เครื่องมือที่ใช้สำหรับถอด/ประกอบสปริงวาล์วเครื่องยนต์ 4 จังหวะ
เครื่องมือตัดโซ่
มัลติมิเตอร์
เครื่องมือแยกแคร้งค์
เครื่องมือถอดสปริงวาล์ว

10. หน้าที่ใช้สำหรับตรวจวัดค่าความโก่งงอของเพลาหรือชิ้นงานที่ต้องการความละเอียด
เครื่องมือตัดโซ่
มัลติมิเตอร์
เครื่องมือแยกแคร้งค์
ไดอัลเกจ

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: