แบบฝึกหัดบทที่ 4

1. ประเภทของระบบจุดระเบิด แบ่งออกเป็นกี่แบบ

2. ล้อแม่เหล็ก (Magnetic Flywheel or Rotor)ในระบบจุดระเบิดมีกี่คู่

3. ชุดล้อแม่เหล็กเมื่อประกอบรวมกับขดลวดจานไฟรวมกันเรียกว่า

4. ลูกเบี้ยว (Cam) ทำหน้าที่

5. คอนเดนเซอร์ (Condenser) ทำหน้าที่

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: