แบบฝึกหัดบทที่ 4

1. ส่วนประกอบของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วยกี่สิ่งสำคัญหลัก

2. หม้อกรองอากาศ (Air Cleaner) คือ

3. ไส้กรองอากาศชนิดแห้ง (Dry Type) ทำมาจาก

4. ก๊อกน้ำมัน (Fuel Cock) มีกี่ประเภท

5. คาร์บูเรเตอร์ (Carburetor) มีกี่ประเภท

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: