แบบฝึกหัดบทที่ 2

1. ฝาสูบ (Cylinder Head) มีหน้าที่

2. เพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft ) มีหน้าที่

3. ลูกสูบ (Piston) มีหน้าที่

4. ก้านสูบ (Connecting Rod ) มีหน้าที่

5. เสื้อสูบและกระบอกสูบ (Jacket And Cylinder ) มีหน้าที่

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: