>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
 18 มกราคม 2562👈 🕥 เวลา 10.30 น.🕥 ท่านผู้อำนวยการมอบหมายให้ ท่านรองกัลยาณี กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอ....(มีต่อ)
  นิเทศติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด
 🖎💖นิเทศติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด 💗✍ หัวหน้างานระบบอาชีวทวิภาคี พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี และครูนิเทศสาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับมอบหมาย ออกนิเทศติดตาม การเรียนภาคปฏ....(มีต่อ)
  แนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั่น ม.3ในโรงเรียนต่างๆ
 ในสัปดาห์นี้ นำโดยท่านรองจินตนา อุททัง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำทีมงานแนะแนวออกแนะแนวการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั่น ม.3 ในโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในสายอาชีพต....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการและยามรักษาการณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ(เจ้าหน้าธุรการและยามรักษาการณ์) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการและยามรักษาการณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาการณ์ และ นักการภารโรง รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    


    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
135943
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552