>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 วันที่ 26 กันยายน 2563 ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี....(มีต่อ)
  โครงการ ศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน FIX IT CENTER
 ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการให้การต้อนรับประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูณ์ ท่านสุชาติ กลั่นทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและให้กับคณะครู และนั....(มีต่อ)
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรม
 เมื่อวันที่. 18 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุล พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู จากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ในโอกาสเข้าศึกษา....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    Urgently Require : Full Time Foreign English Teacher
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูต่างชาติ รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    เรื่อง แก้ไขกำหนดการมอบตัว ลงทะเบียน และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียน นักศึกษาใหม่) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง แก้ไขกำหนดการมอบตัว ลงทะเบียน และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ด้วยเหตุพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
157830
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552