>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 
...
  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 2564
 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ 2564 ท่านสุทธิศักดิ์ จงขจรพงษ์ ท่านปลัดฯรักษาการนายอำเภอบึงสามพันให้เกียรติเป็นประธานเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ณ โรงเรีย....(มีต่อ)
  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและประชาชนในตำบลซับไม้แดง
 วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ท่านรองกัลยาณี กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เป็นวิทยากร สอนการทำหน้ากาก Face Shield ในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแล....(มีต่อ)
  โครงการพัฒนาจิตคุณธรรมนำชีวิต ที่จัดโดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ 2564 เวลา 13.00 น. ท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตคุณธรรมนำชีวิต ที่จัดโดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนักเรียน และนักศึกษาผู้ส....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาไทย) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาไทย) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาธิตด้านอาหาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ ปรับปรุง
    

    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
163925
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552