>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 


 
  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น(ลอยกระทง)
 ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น(ลอยกระทง) ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย นางสาวกัลยาณ๊ กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงฯ และส่ง....(มีต่อ)
  โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่
 ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตลาดริมคลอง โดย นางสาวกัลยาณี กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา เดินเที่ยวชมร้านค้าและชิมของอร่อยที่นั....(มีต่อ)
  โครงจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
 ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี มีคณะกรรมการบริหารองค์การฯ สมาชิกชมรมวิชาชีพต่างๆ เข้าการแข่งขันทัก....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) รายละเอียดดังนี้
    ใบสมัครรอบสิทธิพิเศษ(โควตาเรียนดี) ใบสมัครรอบสิทธิพิเศษ(โควตาความสามารถพิเศษ)
    เรื่อง ประกาศ มาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้
    
    Download ใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    Download ใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
50368
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552