>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่
 วันที่ 26 พฤศจิกายน2562 ท่านรองจินตนา อุททัง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับภาค ภาคเหนือ หน่วยวิทยาลัย....(มีต่อ)
  พิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2562
 25 พฤศจิกายน 2562 ท่านผู้อำนวยการว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยท่านผู้อำนวย....(มีต่อ)
  เข้าร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ 2562 ท่านรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครู นายกองค์การ และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    


    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
146931
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552