>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพุเตย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ท่าน รองประเวส สีทำมา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพุเตย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในโอกาสนี้ได้ร่วม....(มีต่อ)
  นายอำเภอวิเชียรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์อาชีวะอาสา
 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 ท่านปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศ....(มีต่อ)
  ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์อาชีวะอาสา
 เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 ดร.สมศักด์ ลิลา นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ที่ป....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูจ้างสอน(แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการและยามรักษาการณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ(เจ้าหน้าธุรการและยามรักษาการณ์) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการและยามรักษาการณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาการณ์ และ นักการภารโรง รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    


    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
139071
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552