>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  มอบ ตู้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อจากการตรวจโรค COVID-19 และน้ำยาฆ่าเชื้อ
 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมมอบ ตู้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อจากการตรวจโรค COVID-19 และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับ สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี หนองไผ่ บึงส....(มีต่อ)
  แนะแนวการศึกษาต่อ
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล นำทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ซึ่งในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโคก....(มีต่อ)
  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี แผนกวิชาเครื่องกล
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงเวลา 10.00 น ท่านรองจินตนา อุททัง ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากบริษัท บี ควิก จำกัด เนื่องในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ด้วยเหตุพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
151273
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552