>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  สมาชิก อวท. ขึ้นมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ
 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร พร้อมด้วยสมาชิก อวท. ขึ้นมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา" เนื่องในวันครู ปี 2563....(มีต่อ)
  เปิดโครงการประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยท่านผู้อำนวยการได้ให้โอกาส และข้อคิดเตรียมคว....(มีต่อ)
  เปิดโครงการพัฒนาต่อยอดอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
 18 มกราคม 2563 เวลา 13:00 น. ท่านว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการให้เกียติเป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาต่อยอดอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน ได้ต่อยอดความ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    


    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
148659
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552