>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 
...
  รับการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2564
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และสมาชิกองค์การฯ รับการประเมินผ่านระบบออนไลน์ ภา....(มีต่อ)
  โครงการดูแล ฟื้นฟู รักษาต้นไม้ (สานเสนียง สร้างเสบียงให้ต้นไม้)
 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 เวลา 08.30 น. ท่านว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการดูแล ฟื้นฟู รักษาต้นไม้ (สานเสนียง สร้างเสบียงให้ต้นไม้) โดยมีท่า....(มีต่อ)
  ให้การต้อนรับนิเทศอาสาของมูลนิธิยุวพัฒน์ในการดำเนินโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับนิเทศอาสาของมูลนิธิยุวพัฒน์ในการดำเนินโครงการสถ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาไทย) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาไทย) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาธิตด้านอาหาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ ปรับปรุง
    

    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
162276
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552