>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 


 
  22 ธันวาคม 2564 การประชุมวิชาการองค์การฯ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
 ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษา และครู วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะระดับ อศจ. และได้ไปต่อระดับภาค ที่ อศจ.พิจิตร ทักษะสาขาไอที ทั้ง ปวช./ ปวส. ทักษะโลจีสติกส์ ....(มีต่อ)
  ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2564
 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ....(มีต่อ)
  พิธีประจำกอง ประดับแถบ 2 สี (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
 คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมพิธีประดับแถบ 2 สี Day Camp ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ กองลูกเสือการอาชีพวิเชียรบุรี....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ เลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ เลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    
    Download ใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    Download ใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
8532
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552