มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึกถือคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัย


>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
   พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560
 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560 ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ แสนอุบล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและไหว้ค....(มีต่อ)
  ธนาคารออมสิน ภาค 6 นครสวรรค์ และ ธนาคารออมสิน สาขาวิเชียรบุรี ได้ใช้สถานที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ในการจัดอบรมการให้ความรู้ทางการเงิน ให้กับประชาชนในเขตอำเภอวิเชียรบุรี
 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ธนาคารออมสิน ภาค 6 นครสวรรค์ และ ธนาคารออมสิน สาขาวิเชียรบุรี ได้ใช้สถานที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ในการจัดอบรมการให้ความรู้ทางการเงิน "การออมและบริหารหนี้สินที่สมดุ....(มีต่อ)
  พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ แสนอุบล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้เป็นประธานเปิดกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สยามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพวิเชียร....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืืเข้าสอบ ตารางสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้


    เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
สถิติผู้เข้าชม
118973
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552