>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
pagad180563
...
  มอบอุปกรณ์ป้องกันการตรวจ โรค COVID-19และน้ำยาฆ่าเชื้อ
 วันที่ 9 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ และทีมงาน มอบตู้พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 โดยมีท่านปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุ....(มีต่อ)
  มอบ ตู้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อจากการตรวจโรค COVID-19 และน้ำยาฆ่าเชื้อ
 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมมอบ ตู้อุปกรณ์ป้องกันเชื้อจากการตรวจโรค COVID-19 และน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับ สาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี หนองไผ่ บึงส....(มีต่อ)
  แนะแนวการศึกษาต่อ
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล นำทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ซึ่งในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโคก....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและนักการภารโรง รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักการภารโรง รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    เรื่อง แก้ไขกำหนดการมอบตัว ลงทะเบียน และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียน นักศึกษาใหม่) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง แก้ไขกำหนดการมอบตัว ลงทะเบียน และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ด้วยเหตุพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
153229
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552