>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 


 
  ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เรื่องเรียนและประชุมผู้ปกครอง วารสารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เรื่องเรียนและประชุมผู้ปกครอง วารสารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566....(มีต่อ)
  โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566
 โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี....(มีต่อ)
  ขอแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ บุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิลัติการ 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผลและสั่งการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผลและสั่งการทำงาน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร รายละเอียดดังนี้
    เรื่อง ประกาศ มาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้
    
    Download ใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    Download ใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
60385
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552