>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  เข้าร่วมงานมหกรรม​ ปฏิรูปการศึกษา​ ปฏิรูปประเทศ
 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวกัลยาณี กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี และนายนรา เหนือคูเมือง ครูวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เข้าร่วมงานมหกรรม​ ปฏิรูปการศึกษา​ ปฏิรูปประเทศ....(มีต่อ)
   ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน สาขาอาหารและโภชนาการ
 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นำคณะครู ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน สาขาอาหารและโภชนาการ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย....(มีต่อ)
  ให้กำลังใจแก่ ผู้เข้าร่วมการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร
 วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้กำลังใจแก่ ผู้เข้าร่วมการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ณ ศูนย์ทด....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูจ้างสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ(ครูจ้างสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ(เจ้าหน้าที่ธุรการและนักการภารโรง) รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    
สถิติผู้เข้าชม
132682
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552