>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 


 
  บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มานซ์ โค๊ตติ้ง คอร์ปเปอร์เรชั่น จำกัด มอบกระดาษทรายและสีคูลูท่าร์ สีน้ำมันเคลือบเงาเฮฟรี แวซีเคิล (TOA)
 คณะผู้บริหาร และคณะครูแผนกวิชาเครื่องกลวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี รับมอบกระดาษทรายและสีคูลูท่าร์ สีน้ำมันเคลือบเงาเฮฟรี แวซีเคิล (TOA) เพื่อใช้เป็นวัสดุฝึกให้กับนักเรียน นักศึกษาสาขางานยานยนต์ และส....(มีต่อ)
  ขอความร่วมมือแสดงความจำนง และยืนยันการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์
 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ทุกคน ขอความร่วมมือแสดงความจำนง และยืนยันการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และเราจะได้เปิดเรียน On site....(มีต่อ)
  กิจกรรม fix it center. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่บ้านวังชะอม
 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564. ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนจิตอาสา กิจกรรม fix it center. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่บ้านวังชะอม ตำ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ เลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ เลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
6853
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552