>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ให้เกียรติเป็นพระธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ ผู้บริหารและครูของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จำนวน 7 ท่าน....(มีต่อ)
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ แสนอุบล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน และในโอกาสนี้ท่านรองผู้อำนวยการได้ให้เก....(มีต่อ)
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการร่วมพิธีเปิด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ประกวดราคาซื้อห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    


    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
149462
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552