>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 


 
  การลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
 การลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี....(มีต่อ)
  เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566
 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ ลานหน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว....(มีต่อ)
  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรามหาราช
 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรามหาราช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดประชานิมิต ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>


    เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 5 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 5 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้ะแนน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
    ประกาศ เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ(โควต้า)เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2567
    ใบสมัครรอบสิทธิพิเศษ(โควตาเรียนดี)ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
    ใบสมัครรอบสิทธิพิเศษ(โควตาความสามารถพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีสถิติผู้เข้าชม
667
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552