>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 


 
  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา(กิจกรรม 5ส)
 ชมรมวิชาชีพเครื่องกล ดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา(กิจกรรม 5ส) ในวันที่ 4 กุมภาพัธ์ 2566 สมาชิกชมรมต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ และช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในวิทยาลัย ....(มีต่อ)
  โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project ) ตามหลักสูตร
 ชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ(Project ) ตามหลักสูตร ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นำโดย นางสาวกัลญาณี กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะคร....(มีต่อ)
  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น(ลอยกระทง)
 ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น(ลอยกระทง) ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย นางสาวกัลยาณ๊ กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงฯ และส่ง....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตรจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ(ครูชาวต่างชาติ) รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิลัติการ 3 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผลและสั่งการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดคัดแยกชิ้นงานอัตโนมัติพร้อมจอแสดงผลและสั่งการทำงาน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) รายละเอียดดังนี้
    ใบสมัครรอบสิทธิพิเศษ(โควตาเรียนดี) ใบสมัครรอบสิทธิพิเศษ(โควตาความสามารถพิเศษ)
    เรื่อง ประกาศ มาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้
    
    Download ใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    Download ใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
53581
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552