มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึกถือคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัย


>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  ออกหน่วยบริการอำเภอ​เคลื่อนที่​
 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอ​เคลื่อนที่​ โดยมีคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องยนต์เล็ก ณ....(มีต่อ)
  กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้พบปะคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ ให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ณ ห้อง....(มีต่อ)
  ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    
สถิติผู้เข้าชม
128101
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552