มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึกถือคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัย


>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560
 วันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้ดำเนินโครงการ เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายอิทธณัฐ ต.หนองย่างเสือ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี โดย ว่าที่....(มีต่อ)
  ออกหน่วยตรวจรถโดยสารสาธารณะร่วมกับกรมการขนส่งทางบก
 แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ออกหน่วยตรวจรถโดยสารสาธารณะร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ในช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21-27 ธันวาคม 2560....(มีต่อ)
  เตรียมความพร้อมก่อนออกบริการ โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่
 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 แผนกวิชาเครื่องกล นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรม เตรียมความพร้อมก่อนออกบริการ โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์ฮอนด้า หจก.บึงสามพันเทรดดิ้ง....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้


    เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและเอนิเมชั่นชั้นสูงด้วยระบบ OSX แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้




สถิติผู้เข้าชม
124559
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552