>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 
...
  แนะแนวการศึกษาต่อ สายอาชีพ ภายใต้จัดกิจกรรมเปิดบ้านอาชีวศึกษา สู่เส้นทางสายอาชีพ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่านผู้อำนวยการว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล กล่าวตอนรับและแนะแนวการศึกษาต่อ สายอาชีพ ภายใต้จัดกิจกรรมเปิดบ้านอาชีวศึกษา สู่เส้นทางสายอาชีพ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ....(มีต่อ)
  รับมอบลูกฟุตบอล จากบริษัท คิง พาวเวอร์ ภายใต้ โครงการ สานฝัน วันแห่งความสุข
 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่านผู้อำนวยการ มอบหมายท่านรองกัลยาณี กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รับมอบลูกฟุตบอล จากบริษัท คิง พาวเวอร์ ภายใต้ โครงการ สานฝัน วันแห่งความสุข ณ บริษัท อ.....(มีต่อ)
  เข้าร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ 2563 ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู นายกองค์การ และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอน....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาไทย) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาไทย) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาธิตด้านอาหาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ ปรับปรุง
    

    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
161275
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552