>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา
 12 กรกฏาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นำคณะครู บุคลาการ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดอุดมมงคล และสำนักสงฆ์โ....(มีต่อ)
  ขอแสดงความยินดี กับครููผู้ควบคุม และนักกีฬาตะกร้อ
  ขอแสดงความยินดี กับครููผู้ควบคุม และนักกีฬาตะกร้อของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีที่ได้รับรางวัล ทีมชุดชาย🥇🥇 อันดับที่ 1🥇🥇 🔷️ ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะ....(มีต่อ)
  ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่)
 11 กรกฏาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการมอบหมาย งานกิจการพิเศษ นำแผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (จังหวัดเคลื่อนที่) บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเค....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    


    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
141873
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552