>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 


 
  โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการสู่การประกอบอาชีพ
 แผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการสู่การประกอบอาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงกษาปณ์รังสิต จังหวัดปทุมธานี....(มีต่อ)
  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย(เลือกตั้งนายกองค์การ)
 เชิญชวนสมาชิกชมรมวิชาชีพ มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การฯ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. เลือกคนที่ใช่ กาเบอร์ที่ชอบ.......(มีต่อ)
  ประชาสัมพันธ์โครงการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
 เชิญชวน สมาชิกชมรมวิชาชีพมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกองค์การฯ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรับสมัครการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้
    

    เรื่อง ประกาศ มาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร รายละเอียดดังต่อไปนี้
    
    Download ใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    Download ใบสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
19615
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552
" id="AutoNumber1">

สถิติผู้เข้าชม 19616
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552