>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 
...
  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และ ครูอาวุโส เนื่องในโอกาส ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2564
 วันที่ 8 เมษายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และ ครูอาวุโส เนื่องในโอกาส ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2564 ว่าที่ ร้อยตรีฐิติพงศ์ แ....(มีต่อ)
  ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ระบบทวิภาคี
 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. --------------------------------------------------------- ท่าน ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี กล....(มีต่อ)
  โครงการวิชาชีพ (project )ตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
 วันที่ 5 เมษายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล เป็นประธานเปิดการประกวดโครงการวิชาชีพ (project )ตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ เลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี) และเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี) และเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาธิตด้านอาหาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ ปรับปรุง
    

    เรื่อง ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน การฝึกอาชีพ/การฝึกประสบการณ์สมรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ และมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID 19) ระลอกใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
164960
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552