มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึกถือคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัย


>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  "โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิด "โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2560 และบรรยายพิเศษ เรื่....(มีต่อ)
  จัดอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า PEA ในสังกัด กฟน.3 ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (จ.ลพบุรี) และการไฟฟ้าส่วนภู....(มีต่อ)
  การพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จัดโครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน โดยนายสุพจน์ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง ได้มอบหมายให้ นายสีสวาท เกียงมี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้


    เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและเอนิเมชั่นชั้นสูงด้วยระบบ OSX แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้
สถิติผู้เข้าชม
126327
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552