มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึกถือคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัย


>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  ร่วมจัดแสดงผลงาน ในงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ Open House 2560
 วันที่ 21 กันยายน 2560 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงานวิจัยครู ผลงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ธุรกิจ Wicec Print Screen และทีมงาน 108 อาชี....(มีต่อ)
  ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 วันที่ 21 กันยายน 2560 ทีมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน....(มีต่อ)
  โครงการอบรมบุคลิกภาพภาวะผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และลูกเสือพี่เลี้ยง
 วันที่ 20 กันยายน 2560 ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดและเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรมบุคลิกภาพภาวะผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และลู....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้


    เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
สถิติผู้เข้าชม
121643
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552