>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  การประชุมวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561
 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561 และเ....(มีต่อ)
  ตลาดนัดถนนคนเดินวิถีไทย 🌸มนต์รัก WICEC
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดถนนคนเดินวิถีไทย 🌸มนต์รัก WICEC🌺 พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกีรติภายในงาน ในการนี....(มีต่อ)
  โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 ในสัปดาห์นี้ คณะครูและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับโรงเรียนในความรู้ร่วมมือ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการและยามรักษาการณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ(เจ้าหน้าธุรการและยามรักษาการณ์) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการและยามรักษาการณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาการณ์ และ นักการภารโรง รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    


    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
137298
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552