>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
>>>โรงเรียนเทคนิคธุรกิจภาคเหนือ
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
>>>วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
 

 


 
  สาธารณสุขอำเภอ รพ.วิเชียรบุรีและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
 วันที่ 17 มิถุนายน. พ.ศ 2564. ท่ารองผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ รพ.วิเชียรบุรีและกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบเ....(มีต่อ)
  เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19
 15 มิถุนายน 2564. เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาอาชีพวิเชียรบุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอ....(มีต่อ)
  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และ ครูอาวุโส เนื่องในโอกาส ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2564
 วันที่ 8 เมษายน 2564 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และ รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และ ครูอาวุโส เนื่องในโอกาส ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2564 ว่าที่ ร้อยตรีฐิติพงศ์ แ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาไทย) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาไทย) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูจ้างสอน(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาธิตด้านอาหาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ ปรับปรุง
    

    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
2405
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552