>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  ร่วมมหกรรมอาชีวศึกษา การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและเข้าร่วมการแข่งขันทักศึกษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวกัลยาณี กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางจินตนา อุททัง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายประเว....(มีต่อ)
  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ นิเทศการดำเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ
 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พย. 2561 ท่านว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี กุลวงษ์ และนางจินตนา อุททัง รองผู้อำนวยการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ นิเทศการดำเนินงานขององค์การ....(มีต่อ)
  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ท่าน ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี กุลวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยามรักษาการณ์ และ นักการภารโรง รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่(บัญชีสำรอง) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูจ้างสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ(ครูจ้างสอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    




สถิติผู้เข้าชม
134119
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552