>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  📷วันลอยกระทง📷
 คืนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ท่านรองจินตนา อุททัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ เทศบ....(มีต่อ)
  ให้การต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรม และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
 เมื่อวันที่. 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุล พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ในโอกาส....(มีต่อ)
  กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง 2563
 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ 2563 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้จัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงษ์ แสนอุบล เป็นประธานในการเปิดงาน ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครู้างสอน(สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตารางสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    Urgently Require : Full Time Foreign English Teacher
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูต่างชาติ รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์(ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสาธิตด้านอาหาร รายละเอียดดังต่อไปนี้ ปรับปรุง
    

    เรื่อง ประกาศ กำหนดปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
159775
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552