มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึกถือคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัย


>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ศูนย์วังท่าดี
 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางรัตน์ดา เจนจิตต์ รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร นางจินตนา อุททัง รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางสาวกัลยาณี กุลวงษ์ รองฯฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ได้ชี้แจงนโยบาย กล่าวประชุ....(มีต่อ)
  ร่วมโครงการจิตอาสา เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสา เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ....(มีต่อ)
  ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้เป็นประธานกล่าวประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียน นักศึก....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>

    เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้


    เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและเอนิเมชั่นชั้นสูงด้วยระบบ OSX รายละเอียดดังต่อไปนี้
สถิติผู้เข้าชม
123176
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552