>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  😄😊เช้าวันเปิดภาคเรียน😄😊
  ท่านผู้อำนวยการ ให้โอวาสวันเปิดภาคเรียนและแนะนำสมาชิกใหมรของครอบครัว wicec ได้แก่ ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ....(มีต่อ)
  น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาลสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป และเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้า....(มีต่อ)
  ปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประจำกองลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ
 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ท่านว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานปิดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประจำกองลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ กองวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ประจำปีกา....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูจ้างสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูจ้างสอน รายละเอียดดังต่อไปนี้

    เรื่อง ขอเชิญร่วมวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    


    เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รายละเอียดดังต่อไปนี้สถิติผู้เข้าชม
145289
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552