มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึกถือคุณธรรม เสริมสร้างสุขภาพอนามัย


>>>วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
>>>วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
>>>วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
 

 
...
  โครงการการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ
 วันที 5 กรกฏาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์ แสนอุบล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแผนธุรกิจ ณ ห้องประชุม wicec รวมใจ โดยได้รับการอนุเคราะห์คณะ....(มีต่อ)
  พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา พร้อมใจร่วมทำพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวา....(มีต่อ)
  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นำทีมงานศูนย์ซ่อมสร้างฯ Fix it center ของ อศจ.เพชรบูรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเหตุอุทกภัย จ.สกลนคร
 เมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 ว่าที่ ร้อยตรี ฐิติพงศ์ แสนอุบล ผอ.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี นำทีมงานศูนย์ซ่อมสร้างฯ Fix it center ของ อศจ.เพชรบูรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเหตุอุทกภัย จ.สกลนคร โดยการมอบ....(มีต่อ)
<<อ่านข่าวทั่งหมด>>
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืืเข้าสอบ ตารางสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
    เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้


    เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังต่อไปนี้
สถิติผู้เข้าชม
120544
เริ่มนับตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552