นายاԷ  ɰԭ
 ἹԪ俿ҡѧ Է¡Ҫվú
 
 
                


 
 
 
 
     
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
ปีการศึกษา
ปริญญาโท
คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
2548-2549
ปริญญาตรี
ปทส.ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2540-2542
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปวส.ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคนครä
2536-2538
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวช.ไฟฟ้า
วิทยาลัยเทคนิคط¸ҹ
2533-2536

 

   
@2016 Create by ¼اԷ  ɰԭ